Kawasaki Heli Bars

 

Heli Bar Kawasaki ZX10 (04-05)

 

Heli Bar Kawazaki ZZ-R1200 MTS (02-05)

 

Heli Bar Kawazaki ZX12 (00-05)

 

Heli Bar Kawasaki ZX9R (00-04)

 

Heli Bar Kawazaki ZX11 MTS 1990-2002

 

Heli Bar Kawasaki Concours MTS (87-06)

 

Heli Bar Kawasaki ZX6R (00-02)

 

Heli Bar Kawasaki ZX14 Tour Performance Handlebar Risers (06-07)

!